45 Bình luận

 1. Đang húp số mà gặp e này chắc e nó kẹp nghẹt thở mất

 2. Hahahahahahahaha

 3. 17:05 Buổi trưa anh đói cồn cào. Ship anh một chút ngọt ngào đi em.

 4. 5:32 Romeo thì có Juliet, Jack thì có Rose, còn anh thì có em.

 5. 15:37 Lửa gần rơm kiểu gì cũng sẽ bén, em gần anh kiểu gì cũng sẽ "chén" được anh

 6. 5:15 Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần nghiêng đủ lòng anh là vừa.

 7. 1:01 Em đây không thích la cà. Em đây chỉ thích mặn mà với anh.

 8. 22:30 Chồng em đang ở nơi nao, còn nguyên hay đã lọt vào tay ai

 9. 7:15 Bao năm phê đá phê cần, không bằng một phút ngồi gần bên em

 10. 11:43 Cuộc sống không giống cuộc đời. Nhưng anh lại giống bạn đời của em.

 11. 20:35 Hãy cho tôi một tâm hồn của đá Để tim này lạnh giá với tình yêu

 12. 😝😂😂😂😂so funny

 13. 0:42 Sống ảo thì em có. Nhưng sống cùng ai đó thì em chưa

 14. Vài chưỡng

 15. 😆😅🤣haha

 16. 3:25 Đông Tàn, Xuân Tan, Hạ tới nóng ran. Nhưng bàn tay này vẫn muốn đan

 17. Rất buồn cười hả ha

 18. 17:24 Đường thì khuya vắng, nhà thì xa. Nhiều nguy hiểm lắm, ngủ lại nhà em nha

 19. Very nice admin ☺️👍
  https://youtube.com/playlist?list=PL5K7asuEjwNolP2nXGzN46rLlyY6tYjbc

 20. 7:15 Bao năm phê đá phê cần, không bằng một phút ngồi gần bên em

 21. Keren…

 22. 7:15 Bao năm phê đá phê cần, không bằng một phút ngồi gần bên em

 23. Saludos Desde Ecuador Riobamba Son lo maximo

 24. 12:10 Em muốn bán hết đám cá tươi để chuẩn bị cho đám cưới ta

 25. No manches

 26. 6:03 Đầu lòng 2 ả tố nga. Thuý kiều là chị em là của anh.

 27. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤕😭

 28. Mất cười quá

 29. Hài của Tàu thực sự không hay .

 30. (_/)
  ( • •)
  />😂

 31. Warning from Holy Bible to Humans:- The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, please repent from all your sins before Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thy family members from eternal Hell to eternal Heaven Amen l

 32. มาฟังที่คนไตพูด ความคิดมัน ไตร่ตรอง ไอคนใกล้ตัว ก็ ตาขวาง ไหน บอกมา อะไรที่ไหน คนไต ก็ ไส้กรอกเด็กก็กิน นมเด็กก็กิน คนใกล้ตัวก็ว่า ต้องบอกฉันก่อน ไม่เอาเงินมาให้มัน หลายอย่างที่มันรู้ตัวพูด กระตุ้นในลักษณะ ไตร่ตรอง

 33. Nhạt vãi cả bìu 🙁

 34. Not funny

 35. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🧐😂🧐😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🥳😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🥳🥳🥳😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🇻🇳

 36. Cuomo hi hj

 37. 4:21 Người ta chỉ thích bóng cười. Còn em thì thích bóng người em yêu

 38. 16:19 Hôm nay anh học toán hình. Tròn vuông chẳng có mà toàn hình bóng em.

 39. so funny 😂🤣🤣

 40. Co gi de cuoi!!!??????????????

 41. 全咱們中國搞笑劇。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *