4 Bình luận

  1. Rất hay

  2. chị từng học ở đâu v chị. em đang năm 2 mà thấy chưa học dc gì nhiều.

  3. Chị ơi phần thiết kế quản lý khách sạn làm sao để đăng nhập được vậy chị

  4. Good job 👏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *