1 Bình luận

  1. 0:05 sao bạn dịch dc web sang tiếng việt vậy ví dụ chữ lượt xem ấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *