42 Bình luận

 1. Tui cũng nhớ hồi tuổi thơ vãi

 2. Nhớ hồi còn nhỏ

 3. Hay thế

 4. 😍❤️😍

 5. 11:31 Bao nhiêu tiếng pháo giao thừa. Bấy nhiêu cân thính mới lừa được anh

 6. 21:25 Cố tình mặc trễ vai anh không để ý. Lẽ nào chúng mình chỉ có tình đồng chí thôi sao?

 7. 7:37 Em dành tiền không mua đồ tết. Mà để đó mua hết trái tim anh.

 8. 11:31 Bao nhiêu tiếng pháo giao thừa. Bấy nhiêu cân thính mới lừa được anh

 9. 11:31 Bao nhiêu tiếng pháo giao thừa. Bấy nhiêu cân thính mới lừa được anh

 10. 21:25 Cố tình mặc trễ vai anh không để ý. Lẽ nào chúng mình chỉ có tình đồng chí thôi sao?

 11. 😆😆😂😂😂hahahahahahaha

 12. Bài hát này lâu rồi chán lắm😞😔

 13. 22:20 Ngắm đông ngắm tây không bằng ngắm em một giây.

 14. 4:10 Bình này để uống trà. Hoa thơm để ngắm. Em là để yêu.

 15. 16:47 Ước gì trái tim mình là nước Để không có những vết xước bên trong!

 16. 23:52 8/3 thời tiết nắng hanh. Em nghe không rõ tưởng hôm đó mình có anh

 17. 6:03 Đầu lòng 2 ả tố nga. Thuý kiều là chị em là của anh.

 18. 18:36 Mứt dừa hợp với "trà xanh". Tết này em phải có anh mới đẹp.

 19. 3:54 Tính em rất tồi. Nhưng tối em rất tình

 20. 11:48 Anh muốn bánh trung thu nhân gì. Nhân cơ hội này nói yêu em

 21. Foetidbl
  Hkduofo
  Việt lọo dj
  Hdyf owii fogjv đi đường qpchhcshdhchcvbgxhwowhch ít ichkagkxhxxjx kg gxixyfidy,

 22. 12:42 Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi Quần cởi rồi lồn nát tình tan 🙂

 23. Lớp tiếng Anh của mình toàn múa bài này thôi

 24. Hahaha

 25. 21:25 Cố tình mặc trễ vai anh không để ý. Lẽ nào chúng mình chỉ có tình đồng chí thôi sao?

 26. Hay quá🍓🍞🌮🌭🍗🍙🐷🐴🌰🍒🐃🐆🐪🐄

 27. Hay thật đấy, cái này ngày xưa mình cũng được nhảy, nhưng mà bây giờ mình quên hết rồi

 28. 4:21 Người ta chỉ thích bóng cười. Còn em thì thích bóng người em yêu

 29. Jxncnxbhcbnnnncnvncncnvjvjvjjvjmckcnnx

 30. Jcjjxjchcjjcnkcj

 31. Tuổi thơ ùa về :>

 32. Jdhchfhfgghbfbxbcbcbcbbcbc của 😶🇺🇸🇿🇼😶🇹🇴🧡🇺🇸😶🇿🇼😭🇻🇪🇹🇹💜😚🇻🇺😒🇹🇯😋🧡😚🇻🇺🇹🇯🇺🇸😱😋😭😱😋🇺🇸😐😱😚🇻🇺😭😚😝🇻🇺😭🇹🇹😋😚🇻🇺😭😝😱😋😚🇻🇺😭😝😚🇻🇺😶😭😐😋😱🇻🇺😶😚😭😋😚🇺🇸💜😐😱🇻🇺😶😚😭😐😋😱🇻🇺😚😶😭🇻🇪🇻🇺😶😚😭😋😱😶🇻🇺😚😭🇹🇹😋😚😭😶🇻🇺😱🇻🇪😋🧡😭🇻🇺😝😐🇻🇺😶😐🇹🇴😋😚😶🇻🇺😭🇹🇴😋😶🇻🇺😭🇿🇼😶😭🇿🇼🇺🇸😭🤨😚🇻🇪🇻🇺😶😭😶😜😋😱🇻🇺😶😜😐😋😶😭🇹🇹😋😐🇻🇺😶😭😶🇺🇸😜😋🇹🇴😋😜🇺🇸🇺🇸🇿🇦😝🇹🇴😋🇺🇸🇿🇦😝😋🇹🇴🇹🇴😄🤣😒🇿🇦😶🇺🇸🇿🇦😱🇻🇪😶🇺🇸😜🇹🇴🧡😶🇺🇸😜🧡🇿🇦🇺🇸🇹🇴😋😜😐🇹🇹😝🇺🇸🧡🇿🇦😶🇹🇴😋😭😋😶😐🇺🇸😱😭😶🇺🇸😜😐😱😋😭😋😶🇻🇺😄🇹🇴🇿🇼😶😐😭🇹🇴😶🇻🇺🇹🇴😄🤣🇺🇸🥰😋😐🇹🇴😶😜😭😔😐😋🇹🇴😶😜😶🇿🇼😭🇿🇼😶😐😋😱😔🥰😋🇻🇪😐😱🤨🇺🇸🇺🇸🇹🇹🇺🇸🇾🇪🇻🇪🇺🇸😒🇾🇪🇺🇸😒🇻🇺😔😒🇺🇸😒😔🇻🇪🇻🇺😒🇺🇸😔😒😒🇺🇸😔😒😒😔😒😶😒😔🇹🇴😔😔🇻🇪🇾🇪🇻🇪🇺🇸🇻🇪🇺🇸🇺🇸🇹🇴🇺🇸😑😒🇺🇸🇻🇪🥰😛🥰😚😜😛😜😙🥰😜😛😐😃🤩🤪🤨🤣😍😐😚😑😉😶😍😙😛🧐😗🤪😶😭😗😛🤨🥰😐🤣😃😛😑🤩😐😜😔😀😙😜😐🤣😛😗🧐😍😒🤨😌😐🤩🤨😋😗😐🤪🤩🤪😒🤩😗😋🤨

 33. 🇺🇸🇻🇺🇿🇲😐🇺🇸🇹🇴😱😐🇺🇸🇹🇹🇹🇹😔🇹🇼😙🇻🇺🇻🇪😐😔🇹🇹🇺🇸🇹🇹😒🇻🇪😔🥰🇻🇺🇺🇸😄🥰🇻🇺🇺🇸🇿🇦🇹🇴🇻🇪😔🇹🇴😒🇹🇼🇹🇹🇺🇸😐🇿🇼😄😐🇹🇹😐🇾🇹🇹🇹😜🇾🇹😐🇿🇼😜🇹🇹🇺🇸😜😑😐🇹🇹🇻🇺😐😜🇹🇹🇿🇼😑😒🇻🇺🇺🇸😑🇹🇹😒💙🇻🇺🇹🇹😜🇾🇹💙🇻🇪😑😜🧡💙🇾🇹🇻🇺😑😜🇹🇹🇹🇼😑😄🇻🇺🇾🇹💙😜💙😑😒🇻🇺😒💙🇻🇪🇹🇹😄🇻🇺😄💙😒😚😜🇹🇹💙🇻🇪🇾🇹😜😚🇾🇹💙🇾🇹🇻🇪😑😜🧡💙💙🇻🇺🇾🇹😑😜🇹🇼🇻🇺🇾🇹💙😑😜🇹🇼💙🇻🇺🇾🇹😑😐😄🇺🇸🇹🇼🇾🇹😑😄🇹🇼💙🇻🇺🇾🇹💙😒🇻🇺😑😄🇹🇼💙😒🇻🇺🇹🇼😄😑🇻🇺💙🇾🇹😑🧡😜🇻🇺😑💙😜🇻🇺🤣🇹🇯🧡😜🇹🇯🇻🇺🇹🇹😜😱😁🇹🇯🇻🇺😑🇹🇹😜🇻🇺🇹🇹😜🇾🇹🇻🇺🇹🇹😑😜🤣🇾🇹💜😑🇹🇹😜🤣😁🇹🇯😜🇹🇯🇹🇯😁🤣🇹🇹😑😜😐🧡😑😜😐😁🇹🇹😑😜😁😐🤣😐😁🤣😜🤣🇹🇯😁😜🇹🇹😁🇹🇯🤣🇹🇹😜😱😐🤣😁🇹🇹😜😱😁😐🤣😑🇹🇹😄😁🇹🇹🇹🇯😜🤣😐🧐😁😑🇹🇴😄🤣🇹🇯😁🇹🇹🇹🇼😑🇹🇹🇻🇺🇹🇯🇻🇺😄😁😐😄🧐🇹🇴🇻🇪🇻🇺🧐🇹🇴😄😁🧐😂🇻🇺🇹🇯😁🇹🇹😄🇾🇹🇻🇺🇹🇼🇹🇯🇹🇹🇻🇺😱😜😁😐🧐😱😜🇹🇹😁🇹🇯🤣🇹🇹😑😜😐😁🤣🧡😑😜😁😐🧐😑🧡😜🧐😐😁🇹🇼💙🇻🇺🇹🇼😄🇻🇺💙😄🤣🇹🇯🧡💙🇹🇯😑🇹🇹🇹🇼😁🇹🇯🧐🇹🇼🇹🇹🧐🇹🇯🇹🇼😁😑🧡😭😜🧐😐🇹🇹😁😐🧐🇹🇼🇹🇯🧐🇹🇯🇹🇯🧐🇹🇹🇹🇯🇿🇼🇹🇼🇹🇼🧐🇹🇯🇹🇯🇻🇺🇹🇹😄🇹🇯🇹🇼🇹🇹😱😁🇹🇯🧐🧡💙🧐🇹🇯🇹🇯💙🧡😄🧡🧐🇹🇯🧡🧐🇹🇯😁💙🧐😚🇹🇯😂😁😐😚💙😂😁🧐😐💙😂😐😁🧐💙😂😚🧐🧐😁😐💙😁😑😂🇹🇯🧐💙😚😂😁🧐😐😁🧐😐😂💜😁😐🧐😚😂💜😐😁💙😂💙😚😂😁😐🧐💙😂😑😐😁

 34. Brown chipmunk

  https://www.youtube.com/watch?v=oy7on29Hmno&t=415s

 35. Hồi cấp3 học mà ra chơi củng nhảy bài này

 36. cái này tui tập múa hồi 4 5 tuổi h cấp hai rồi nhớ ghê

 37. Gbbbcngbh

 38. Hay bài hay đấy các chú ạ anh nhiều vào

 39. hay hè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.