2 Bình luận

  1. Tuyệt quá

  2. Beat với tiếng hát chưa quyện với nhau, chưa qua chỉnh phô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *