2 Bình luận

  1. Tuyệt quá

  2. Beat với tiếng hát chưa quyện với nhau, chưa qua chỉnh phô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.