4 Bình luận

  1. 10:22 Mọi người thì thích trà sữa. Còn em thì thích trà trộn vào tim anh.

  2. Hay

  3. Hay

  4. Hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *