2 Bình luận

  1. Phím pờ rin là j

  2. Nếu là ảnh thì sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.