12 Bình luận

 1. Chúc 2 ae luôn vui vẻ sức khỏe hạnh phúc tràn đây năng lượng binh an Lạc Phong cô đanh gia là 1 người co tiếng nói công tâm hiêu biết đao đuc trang đen tôt xâu ro rang tinh cách cung rất giông Trân Van Đuc Cô cung đanh gia rất cao khi HVT đa đanh gia rất đung là nhung yt hiêu biết công tâm trung thực nhu HVT đa giới thiệu với cô nhu ( Trân Van Đuc , Lạc Phong ,CTT ) 3 người nay la fan chín nghĩa đôi lập với HVT nhung cô cam nhân 3 yt nay là nguoi sông co tâm đao đuc hiểu biêt rât công tâm 3 người nay cháu tin cây được đo

 2. A lạc phong có điểm giống ca sỉ trường vủ

 3. Chào HỒ VĂN THUẬN

 4. Ủng hộ trước xem sau nhe con

 5. LTV là nhà tiên tri, vậy 3 đứa con trai ổng bị tạm giam đó sao không tiên tri xem chừng nào về.

 6. 2 em trai phân tích quá chính xác dù chị sống tại nước ngoài nhưng vẫn theo giỏi vụ của chị hằng có một câu em nói lũ trọc không có học

 7. Chào Hồ văn Thuận

 8. Chào Thuận chào Lạc Phong

 9. 👏👏👏👏👏👏👏👏🌹🌹🌹🌹🌹

 10. Chào Thuận, csk

 11. Chào Thuận ủng hộ bạn

 12. Em Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *