1 Bình luận

  1. Em ơi Khanh ngọc vô chốt hai bộ tranh sao ko thấy hồi âm , một bộ 2200. Và một bộ 1900

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *