30 Bình luận

 1. 😂😂😂😂😂😂😂

 2. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 3. vãi😂😂😂😂

 4. Cười đâu bùm quá đi 😂

 5. Mất tủi thơ:)

 6. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂ha ha ha

 7. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

 8. Viễn quá lố

 9. 🥶🥶🥶🥶🥶🥶

 10. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 11. 😂😂😂

 12. Coi phim này giết bị trầm cảm luôn

 13. Coi cái náyuffr7

 14. 😂😂😂🤣🤣😂🤣🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂😂😅😂🤣😂😅😅😅😅😅😂🤣🤣😂😂🤣😅😅😅😅

 15. Đừng nói tao mày nha

 16. Mắc cười quá

 17. Ôi mắt cười quá

 18. Mắc cười quá

 19. 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

 20. U là trời

 21. 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

 22. ahahahaha

 23. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 24. Cười mà không cười nổi luôn🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 25. phá hoại tuổi thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *