43 Bình luận

 1. The thế

 2. hay quá 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 3. Còn ai xem không taaaaa😾

 4. 🙈😆😆😆😆😆😆

 5. xbxcvvx

 6. ca câ

 7. CCCXCVXVXVCBZXBczzZbnxVzczbbbXbxvVbbbbbxzbbcbvbbvnc,Bx,bb,,vcxmbv,cbmv Cxbvb,xvcxv,xxxxvcbvcC

 8. hài quá mn ạ

 9. 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹

 10. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😂😁😆😁😂😆😁😂😆😁😂😆😁😂😂😂😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😆😆😆😆😆😅😄😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 11. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 12. HaHa 😂😂😂😂😂😂😂😂

 13. 😂😂😂😂😂😂 buồn cười quá 😂😂😂😂😂😂😂

 14. Doraemon chs m1887 Luôn 😂😂😂😂

 15. Cười vở mồm

 16. Cccccc

 17. Doremon cầm m1887

 18. Cười Không nhịn được mồm 😂😂😂😂😂😂😂😂

 19. Má cười ỉa 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 20. xem phim này vài năm trước rồi mà giờ xem lại vẫn hài + hay

 21. thời này ai còn xem xin 1 like

 22. Mất cười quá

 23. Mất mẹ tuổi thơ luôn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 24. Chết mẹ

 25. Hôm nay là 11 tháng 11 năm 2021 là Sinh nhật của Khang rồi

 26. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 27. 😌😌😉😌

 28. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😅😅🤣🤣😂😂😂🤣🤣😂🤣😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤒

 29. Haha chai en đen dị 🤣🤣

 30. hay vá

 31. Kk trời má 😅😅🤣🤣😂😂

 32. 😋😋😋😍😍😍😍😘😘😘😘

 33. 🤣🤣🤣🤣 haha

 34. A ĐÙ MẸE😼

 35. 2021 ai xem ko nhỉ 🤔

 36. Đù 🤣🤣🤣🤣

 37. Phim hài quá

 38. Tôi cười tôi không im được 🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

 39. Manh🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂

 40. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 41. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.