Ảnh cười

Hài " Vợ Tám Lạng Chồng Nữa Cân " Cười Té Ghế Với – Kiều Oanh – Hoài Linh – Lê Huynh Hay Nhất🔰 Hài ” Vợ Tám Lạng Chồng Nữa Cân ” Cười Té Ghế Với – Kiều Oanh – Hoài Linh – Lê Huynh Hay Nhất
🔰 Hài Việt Nam – Hài Hải Ngoại – Kênh đăng video hài Hoài Linh – Kiều Oanh – Lê Huỳnh – Tấn Beo – Tấn Bo thuộc bản quyền của Blue Ocean Music
🔰 Hài Việt Nam – Hài Hải Ngoại mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn thoải mái những tiếng cười vui vẻ sau một ngày làm việc.
🔰blueoceanmusiconline :
🔰Website:
🔰Fanpage:

Nguồn: https://congdantretphcm.com/

Nguồn: https://congdantretphcm.com/goc-cuoi/anh-cuoi/

31 Bình luận

 1. 7:32 Pascal thì viết chương trình. Còn em thì viết chuyện tình đôi ta.

 2. Kieu oanh qua xinh

 3. Kiều quanh hài quá lanh hay quá ôk

 4. IPad ủemcoidapsa

 5. Anh chi yeu kieu oanh

 6. Hay lam kieu oanh em oi

 7. Nguyễn phước lợi hay gioi

 8. 6:52 Hôm nay anh muốn ăn gì? Thực đơn có bánh, có trà và em

 9. 💗👏😋🤗

 10. Kieu oanh dong hai hay qua mat cuoc qua

 11. Đăng có tâm sự buồn nghe hai quen đi phiên não hay quá vui ơi là vui

 12. 3:13 Em có béo anh vẫn thương, có bướng anh cũng vẫn theo

 13. Phải công nhận rằng con nha đầu Kiều Oanh này giỏi nhất trong đám nghệ sỹ hài hiện nay. Hoài Linh không bằng nó.

 14. 10:33 Nếu cảm xúc mà diễn tả được thành lời Thì… con người ta đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn!!!

 15. 14:56 Con cóc là cậu ông trời. Còn anh là cả cuộc đời của em.

 16. De gi an em? Chua ai pha no, no dda pha nguoi ta truoc roi.

 17. 👍❤❤❤❤❤❤

 18. 0:10 How to pronounce MENU ? It's pronounced Me n U.

 19. 3:13 Em có béo anh vẫn thương, có bướng anh cũng vẫn theo

 20. Kiều oanh diễn hài hay quá♥️♥️♥️🌹🌹🌹🌹🌼👍👍👍

 21. 19:55 Nếu em có mở cầm đồ, hôm nào anh đến cho anh cầm tay

 22. Kiều Oanh ok .diễn hài ko đối thủ toàn chui kkkk

 23. Hay quá

 24. Tại sao còn ton tại..nham

 25. 🏭🪨🏘🏦🪨🧱🏕🪵🏗🛖🪨🏦🏥🧱🗻🪵🧱🏯🏦🧱🏦🧱🧱🏤🧱🏥🏥🏖🧱🏭🛖🏖🏦🏜🏯🪨🪨🏯🪨🏯🪨🏯🧱🏭🏭🏭🧱🧱🏭🧱🏭🏭🧱🧱🏯🪨🏯🪨🏯🪨🏯🏯🪨🏯🪨🪨🏯🕍🪨🏣🥬🥬🥬🥩🥬🥩🥒🥒🥥🍗🫓🥥🥥🥖🥥🥖🥖🥥🥦🍐🥦🍐🍐🥦🍗🥖🥒🥥🥖🍗🥒🥐🥥🫒🥐🥖🥥🥖🥥🥦🥥🥑🥖🥖🥑🥑🥦🍑🫓🍑🥦🍑🥦🍐🥦🍐🥦🥖🍑🍑🥦🍑🥦🍐🥖🥥🥖🥖🍐🐆🐷🐆🐷🦊🦄🦊🐎🦝🦄🐴🐎🐆🐎🐎🦝🦝🐎🦝🐱🐺🦝🐺🐆🐴🐎🐆🐄🐅🐴🐆🐴🐆🐴🐆🐴🐴🐎🐄🐄🐂🤗☺☺😙😉🥲😊🥲😉😙😉🤭☺🤭😚🤭🤫😚😚😒🤫😇😊🤭😇🤭

 26. 😏😙😃🥲😏😉🤫😉🥲🤫🥲😉😄🥰🤫🥲🤫😄🥲😒😄😒🥲😁😋😒😁🤫🥰🥰🤫😄😄🥰🤫😅🤫🥰😒😒😅😒😅🥰🤭😃😃🤭🥰🤭🥰😃😅🤭😃😅🤫😄🥰🤫😄🥰🤫🤫🥰🤫🥰😄🥰🤫🤫🥰😅😋😋😅😃😃😅🤫😃😋😅😋😅🥲😅🥰🤫😃🥰😄🤫🤫🥰😄🥰🤭😄🤭🥰🤭🥰🤭🥰🥰🤭🥰😋🤫😄🥰🥰🤫😄🤫🥰😄😄🥰😉😒🥲🥲😒😉😋😒😉😒😄😋🥰😒😒🥲😄😴🥲😉😴🥲😉😄🥲😒🥰😒😄😄😒🥰😒🥲😄😄😏😄🥰🤫🥰😄😄🥰😒😄🥰🤫🤫😄🥰😏😃🥰😒😄🥰😄😄😒🥰😒🥰😄😄🥰😒😒🥰😄😄🥰😒😒🥰🤫😅😒🥰😄😄🥰😒🥰😄😃🥰😒😄🥰😒🤫😅😄🥰😃🤫😄🥰🤫😄🥰🤫🤫🥰😃😃🤫🥰🥰😒🥰😒😄😒🥰😄😄🥰😄😋😒😋😒😋😒😄😒😋😄🥰😄😒😄🤫🥰😋😒🥰😄😒😄🥰😒😉😄🥰😒🥰😉😒😉🥲😒😉😋😴😴😉🥲😴🥲😉😉🥲😉😴😋😴😋😉🥲😉😋😒😉😒😋🥲😴😉😄🥲😒😒🥲😉🥲😏😏🙃😴😉🥲🗻🕍🪵🪵🗻🕍⛩🏕🛖🏕🛖🏰🏘🏕🏰🏰🛖🏕🏯🛖🛖🏯🗻🏯🪵🗻🗻🏯🪵🏥🏜🌎🌍🏯🏜🏤🌐5h🏥🧭🛖🏯🏕🏖🛖🏯🏕🌏🏥🛖🏯🛖🌏🏝🌏🗺🏜🏯🌎🏜🏯🏜🌎🌎🏜🏯🏜🏥🌎🏥🌎🏜🏥🌎🗺🏜🌎🏝🌏🗺🛖🧭

 27. 😗😙😒😗😙🤫😙🤫😗😗😙🤭🤭😙😗🤭😗😙😗😚🤭😗🤫😇🤫😗😙🤫😙😗😙🤪😒🤪😙😒🤪😙😒🤪😙😒😜😚🤭😗😊🤫🤭😘😚😇🤫😗😗😇😋🤪😙🤫☺🤫😇🤪😙🤫😗😇🤫🤪😙🤫😗😙🤫😗😇🤫🤪🤫😙😙🤔🤪😙🤪🤫🤪🤫😙🤫😙🤪🤪🤫😙😗🤫😙😙😗🤫🥲🤔☺☺🥲🤫😙😗🤫🤪😙🤫🤭🤪🤪😚🤭🤪😚🤭🤫🤪😙😗😙🤫😙🤫🤪😙😗🤫😙😗🤫🤫😘😙😜😚😏😜🤫😙🤫🤪😙🤫🤪😙🤫😙🤪😜🤫😚😘🤪🤫😙😗🤫😙🤫😗😇🤫😝😙🤪🤫😙🤪😙🤫😗😇🤫🤔😗😇😗🤔😇😗😋😇😗😇🤔😗😇😛😛😇😗😗🤔😇😘😛😊😘😋😊😉🥲😊😘😋🙃😋😊😊😋😗😘😋😊😋😘😊😘😊😋😊😗🙃😛😆😛😗😇😗😋😇😇😗😛😛😇😗😋😊😗😗😇😛😗🤔😇🤫😘😊🙃😛😇😗😇🤔😘😊🤫😘😊🤫🤔😇😗😗😇🤔😗🤔😇😗🤔😇😘🤫😇😗🤔😇😗😇🤔😗😇🤔😗😊😛😊🤔😗😘😊🤫😘😇😋🤔😗😇😗😋😇😋😊😘😊😋😘😘🤫😊😊😘🤫😘😜😊🤫😜😜😚🤫🤫😚😜🤫😜😚🤫😊🤫😊😘😊🤫😊🤫🤑😒🙄🤑🤫😚🤐🤫🤑🤐🤐😚🤫🤪🤫😚🤪😚🤫😜🤫😚🤪😙🤔😜😚🤫😚😜🤫🤪😚🤫😊😜😜😚🤫😚🤫😜😜😚🤫😜😒😚☺🤗🤑😜😒🥲😝😒🤗😝🙄😋😚😝🤗🙄🤫😇😗😇🤫😗😘🤭😊😗😚🤫😜😚🤫🤭😚😘🤫😗😇😇🤫😗☺😜😏🤫😜😚😘🤫😊🤫😊😜😚🤫😚😜😒🤐😒🤑😒😚😜🤫😜😚😜😊🤫🤫😜😚😙🤔🤪🤪😚😒🤪😒😚😚🤪🤫😚😚😒🤔☺🥲☺🥲🤔☺🥲🤔😝🥲🤔😝🤔🥲😝🥲😗🥲🤔😗🥲🥲😗🤔🥲

 28. 🦺🥻🧤👗🩳👝👙👠👘👚🥿👗🩳🥽🥉🏀🎫🥈🥎🎟🥉🏀🎫🎗🏀🎏🏆🎗🎏🎖🎏🎁🏆🧨🎋🧨🏆🏛🏖🛖🏘🏜🏗🏗🏥🏖🏤🧱🏠🏗🏥🏖🏜🏦🏗🛖🏖🌋🪨🏠🏰🪨🏠🏦🏩🏣🏰🏯🏢🪨🏦🏡🏥🪨🏠🪨🏦🏠🧱🏥🏘🏗🏜🪵🏦🏗🛖💒🏢🛖🏢🏨🏝🏨🧱🏡🏦🪵🏢🏨🛖🪵🏢🏨🏦🏜🏗🌋🌐🏘🏦🏛🏖🌐🛖🌋🏨🏜🗻🏕🏞🏨🏜🏗🗻🗺🏚🏘🗻🗺🗻🏨🏜🏗💒🏜🏗🪵🪵🏦🏗🏥🏜🏛🏜🏥🏗🏛🪨🏥🏯🏠🪨🏡🪵🏰🏦🪵🏡🏡🪵🏨🏗🏜🏦🏪🏤🏰🏪🏤💒🏤🏪🕋🏡💒🪵🏤🏪🪵🏡💒🪵🏡💒🏤🏰🏪🏰🏤🏪🏤🏪🏰🏪🏤🏰🏠🪨🏰💒🏡🏤🏡🏰🪨💒🪵🏡🏡🪨💒🏪🏣🏰🏪🏦🪨🏪🏣🏰🏪🏰🏣🏣🏯🏩🏪🏤🏰🏪🏰🏤🏪🏤🏰🏰🏪🏤🏤🏫💒🏰🏫🏤🌰🥦🥨🥨🥬🥜🧅🥑🫑🥔🌶🍑🥔🍑🫒🍒🧅🫑🥔🍒🫒🥔🫒🍑🥕🍅🍊🥕🍊🍅🥔🍑🍅🧅🥑🫑🥜🥒🫓🥜🫓🥒🫓🥨🥥🌶🌶🥑🧅🌶🥑🧅🌶🧄🥑🧄🥥🥒🍄🍆🧅🍆🫑🥜🫓🥬🌶🥑🧄🫑🥑🧄🥔🫒🍒🍑🥔🫒🍊🥔🍅🍉🍒🍎🍅🍊🥕🍎🍊🍊🍓🥨🫑🍆🧅🫑🍆🍒🫑🧅🍅🍑🥔🍎🥕🍑🍅🍑🧅🥕🍑🍅🍅🥕🍊🍉🍎🍈🍒🍇🍊🥔🍎🍑🥔🥯🥔🧅🍒🫒🫒🧅🍆🧅🍒🍏🥔🍊🍎🫒🥕🍑🦓🐎🐮🐎🐮🐎🐖🐱🦓🐮🦝🦧🐫🦄🐆🐅🐶🐈‍⬛🐈🦧🐩🐺🐶🐈‍⬛🦝🐯🦄🐅🐱🦓🦁🐺🐶🐖🐮🦝🐅🐗🐱🦌🐅🐱🐮🐖🐎🐫🐃🐏🐃🐏🦙🐈🐺🦊🐗🐈🦄🐆🐗🐆🐈🐖🐱🐖🐅🦊🐈🦌🦊🐈🦌🐎🐫🐮🐖🐅🐎🐖🐮🐎🦄🦒🐂🦙🐎🐂🦄🐂🦙🦙🐮🐎😘😉😙😇😗🤫🤫🥰☺🤔🥰🥰🙃🤔🤔🥰🙃🥲😗🤫🥲🤔🥲☺🤔🥰🤔😉🤔😉🥰🤔🥰🙃🥰😗🤭😚😝🥲🤫😙🤫☺😗🥲🤫🤭🙄😝🤪🤭🙄🙄🤭😝🤭🙄🤪🤪🙄🥲😝🥲🙄😐😷🤭😷🤗🤨😜😚😒🤫😗😚😗😇🤔🥰☺🤔🤔🥲😝😋🤑🤔🥰🥲🙄☺🙄🥲🙄🤭😏😃🤔😷🥰🤫😇😷😗😇😋🤪😙🤫😒🤪😙😬😶😶🤥😝☺🤔🥲🙄🥲😝🥲😝🙄🙄🤭😝🤭😝🤗😷😙🐕🦓🦧🐕🦁🐅🐖🐱🐴🐯🐷🐷🐮🐎🐎🐖🐮🐖🐎🐮🐎🐖🐮🐗🐎🐴🦄🦬🐮🐎🐖🐮🐖🐎🐮🐖🐎🦒🐑🐷🐂🦒🦄🦄🐂🦄🐂🦒🦒🐂🐗🦄🐗🦄🐑🐎🐏🦒🦒🐎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *