Tiện ích

[Macbook] – Chèn popup google dịch vào trình duyệt (Safari + Chrome)Video hướng dẫn chèn popup google dịch vào trình duyệt, giúp tra từ điển khi duyệt web một cách dễ dàng.

Phần code cho Apple Script:

on run {input, parameters}
set output to ” & urldecode(input as string)
return output
end run

on urldecode(x)
set cmd to “‘require “cgi”; puts CGI.escape(STDIN.read.chomp)'”
do shell script “echo ” & quoted form of x & ” | ruby -e ” & cmd
end urldecode

Nguồn: https://congdantretphcm.com/

Nguồn: https://congdantretphcm.com/trang-web-hay/tien-ich/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *