13 Bình luận

 1. Khổ thân em 🐕

 2. 😭😭😭

 3. Horrible, that poor dog

 4. What a horrible video…..you have to be sick to upload this kind of shit. If someone had caught the dog it would be worth uploading. Wish i hadn’t come across it.

 5. 🥺

 6. 😣😣😣😲😲😲😥😥😥

 7. Tadinho

 8. Cat :- it is not the cup of tea for everyone 🤣🤣

 9. 🤧🤧🤧😭😭😭

 10. 😮😮

 11. Xq vago quería ir con los compas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *