Tài liệu

Tự Luyện Dịch Tài Liệu Y Khoa – 04 Cách Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa

#tienganhykhoa #luyendichtailieuykhoa #anhvanyds Bài giảng chương Phương pháp dịch – sách Cẩm nang dịch tài liệu y khoa cho người …

Tài liệu

HƯỚNG DẪN DỊCH TÀI LIỆU Y KHOA TIẾNG ANH – THS.BS NGUYỄN THÁI DUY

Bạn học được gì qua sách 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐘 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡? 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 …