Tiện ích

Máy dịch đã có thể thay thế con người? Google dịch lên ngôi? | Dịch Thuật Vạn Tín

Google Translate, hay các máy dịch khác nói chung đang dần thay đổi cách chúng ta tiếp cận nội dung …

Tiện ích

Ứng dụng dịch văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt trên điện thoại smartphone

Thay vì bạn phải nhập lại những đoạn văn bản dài ngoằng để dịch thì giờ đây bạn có thể …