5 Bình luận

  1. cảm ơn thầy em sắp làm truomf cuối trong google meer rồi thầy ạ

  2. Em bị mất nút cài đặt phía trên cùng bên phải , làm sao lấy lại nút cài đặt dc thầy? Em cảm on ah!

  3. Cần gì cài đã có sẵn trong ứng dụng. Và HS vẫn tự mở được, có cách nào khóa luôn không cho đến GV cho phép thảo luận.

  4. Cảm ơn thầy đã hiểu nổi niềm của GV TH khi dạy online. Thầy hướng dẫn rất đơn giản và dễ áp dụng.

  5. Cảm ơn thầy đã hiểu nổi niềm của GV TH khi dạy online. Thầy hướng dẫn rất đơn giản và dễ áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.